Кабелни съединители и адаптери

Кабелни съединители и адаптери

Кабелните съединители и адаптери EN DIN + M8/ M12

Кабел и адаптер

Материалът на изолиращ корпус на съединители M8 / M12 е полиамидна смола V0, която съответства на група от материали UL94V0. Материал с индекс на V0 е трудно възпламеним. Неговата температура на горене е около 700°C.

Материалът за корпус на конектор EN DIN е ТРЕ (Thermoplaste) – термопластичен еластомер.
Използваният термопластичен еластомер притежава антистатични свойства и се характеризира с висока механична устойчивост и устойчивост на повечето химически вещества, използвани в промишлеността; отлична издръжливост на атмосферни влияния; голям обхват на работа при различна температура. Изключително уплътняване: TPE запазва уплътнителната си функция години наред без деформации или напукване.

Корпусите осигуряват степен на защита IP65 (пълна изолация срещу прах и защита от директна водна струя).

Материали за контакти. CuZn (Au) – позлатен месинг. Тази комбинация се използва за покрития при много високи изисквания към надеждността на електрическия контакт.
CuZn (Ag) – посребрен месинг. Използва се за намаляване на интермодулационно изкривяване.

Предложените кръгли съединители имат клас на защита IP67 (сертифицирани в съответствие с IEC 60529), който осигурява надеждна работа при висока запрашеност  и издържа на потапяне под вода до 1м за до 30 мин.

Адаптери

М атериалът за корпус на съединител е PA6 – структурен полимерен материал с добра здравина и антифрикционни свойства. Този полиамид е химически устойчив на масла, бензин, спирт, слаба киселина, разредени и концентрирани алкални вещества, не е токсичен.

Материали за контакти. CuZn (Au) – позлатен месинг. Тази комбинация се използва за покрития при много високи изисквания към надеждността на електрическия контакт.
CuZn (Ag) – посребрен месинг. Използва се за намаляване на интермодулационно изкривяване

Материалът на блокиращата втулка: CuZn (Ni) – никелиран месинг. Никелирано покритие е за постигане на допълнителна защита от корозия. Другите му характеристики: термична устойчивост, гъвкавост, химическа инертност.

Адаптерите са с клас на защита IP65 (сертифицирани в съответствие с IEC 60529), който осигурява надеждна работа в условия на падащи струи от газ или течност и повишена запрашеност.