Магнитни сензори

Магнитни сензори


Магнитни сензори Reed и GMR

Магнитни сензори за пневматични цилиндри реагират директно на промяната на магнитно поле.  Тези сензори са предназначени за точно позициониране на изпълнителните механизми и контрол на хода на цилиндрите. Тяхната задача е генерирането на сигнал, в момента в който буталото на цилиндъра достигне определена позиция по дължината на хода. След получаването на сигнала, управляващата система дава ход на следващата операция. Магнит, монтиран на буталото, се открива през стената на корпуса, изработена от немагнитен материал (напр. алуминий, месинг или неръждаема стомана). Създаденото магнитно поле преминава през немагнитната цилиндрова тръба, движи се заедно с буталото и се улавя от сензорите, монтирани външно върху корпуса на пневмоцилиндъра на желаното място от хода. Работно разстояние е няколко десетки милиметра.
Магнитни сензори се използват за безконтактно определяне на позицията на обекти, дори при висока честота на превключване. Те могат да се открият магнити през стените на такива материали като цветни метали, неръждаема стомана, алуминий, пластмаса или дърво.

С такива системи най-често се изпълняват разнообразни по последователност и прецизност движения, свързани с автоматизацията на отделни процеси в хранително-вкусовата, леярската промишленост, химични и биотехнологични линии и други.

Нашата компания произвежда сензори въз основа на херкони (херметизирани контакти, или Rid контакти). В херметичен, немагнитен корпус (най-често стъклена ампула) се намира контакт, който е нормално отворен или нормално затворен. При доближаване на магнитно поле контактът се затваря или отваря механично и задейства съответна електрическа верига. Повечето позиционни сензори разполагат с вграден в тялото LED-индикатор. Този тип устройства работят еднакво добре и с постоянен, и с променлив ток. Рид контактите представляват механични устройства, които при подходящо използване се отличават с дълъг експлоатационен живот. Сред предимствата им са висока чувствителност, способност да превключват при високи напрежения, ниска цена и добра повторяемост.

Магнитен датчик Рид (Reed Sensor)

Датчик PA
Система за закрепване Система snap, винт
Работно напрежение 10 — 110 V AC/DC (S)
10 — 240 V AC/DC (V)
Тип на сензор PNP
Максимално натоварване 10 W DC – 8 VA AC
Максимален ток 400 mA a 25°C
Светодиод жълт
Клас на защита IP 67 (DIN 40050)
Кабел XA, XC
Работна температура -25°C / +90°C
Профил на сензор I – прав; T- Т-образен

Друг вид сензори са датчици GMR(Giant MagnetoResistance) — Гигантски магнито резистор.

Магнитен датчик GMR

Основно предимство на GMR резисторите са малките размери, значителните изходни напрежения, големите чувствителност и температурна стабилност и сравнително ниска цена.

Има много приложения на GMR-сензори.

В промишлени приложения, те се използват за откриване на магнитни обекти, отвори в пластини на феромагнитни материали, отчитане на присъствието или отсъствието на електропроводими елементи, наличието на дефекти в тях, присъствието на железен оксид в черно мастило на банкнотите, за откриване на проводящи подземни тръби и дори не проводящи водни тръби, за измерване на електрически ток. В медицината се използва за контролиране на магнитните полета, които се възбуждат от физиологични функции на организма, за контрол на позицията на тялото, особено на главата, за получаване на биологични проби и измерване на ДНК, за проучване на концентрация на антителата в кръвта на пациенти.

Датчик PA
Система за закрепване Система snap, винт
Тип на сензор PNP
Работно напрежение 5-30 V DC
Максимално натоварване 2,8 mT
Максимален ток 150 mA
Светодиод жълт
Клас на защита IP 67 (DIN 40050)
Кабел XA, XC
Работна температура -25°C / +90°C
Профил на сензор I – прав; T- Т-образен