Монтажни бази за контакти

Монтажни бази за контакти

Базите за електрически конектори EN 175301-803 (преди DIN 43650) с форма A, B, С (Industrial Standard), са предназначени да бъдат монтирани директно на хидравлична или пневматична техника, други индустриални машини и оборудването за ниско напрежение за последващо присъединяване на съответните конектори EN 175301-803.

Монтажните бази са с клас на защита IP 65 (сертифицирани в съответствие с IEC 60529), който осигурява надеждна работа в условия на падащи струи от газ или течност и повишена запрашеност, при условие, че са правилно инсталирани с уплътнения и винтове, включени в комплекта.

Квадратните бази за електрически конектори DIN 43650 форма A и С (EN175301-803) за монтаж върху плоска повърхност. Базата се свързва към устройството с помощта на два (четири) монтажни винтове с резба М3.

Брой на контакти 2 или 3 плюс заземяващ контакт
Разстояние между контактите 18 мм
Отвор за фиксиране на винт M3 резба
Клас на защита IP 65 (с включен конектор)
Номинално напрежение (тип свързване със заземяващ контакт) 250 В (при запояване)
300 В (при свръзване с винт)
Максимално сечение на проводник 1.0 мм2
Комплект База+винтове+плоско уплътнение

BV02
Правоъгълните бази за електрически конектори DIN 43650 форма В (EN175301-803) за монтаж върху плоска повърхност. Базата се свързва към устройството с един вграден монтажен винт с резба M4.

Брой на контакти 2 плюс заземяващ контакт
Разстояние между контактите 11 мм
Присъединяване към устройството Вграден монтажен винт с резба M4
Отвор за фиксиране на винт М3 резба
Клас на защита IP 65 (с включен конектор)
Номинално напрежение (тип свързване със заземяващ контакт) 250 В (при запояване)
300 В (при свръзване с винт)
Максимално сечение на проводник 1.0 мм2
Комплект База+винтове+плоско уплътнениеКръглите бази
за електрически конектори DIN 43650 форма A и С (EN175301-803). Тези бази инсталират на различни устройства като електромагнити, двигатели с ниско напрежение, сензори и т.н. Базата се свръзва към електрически конектор чрез винтова връзка с резба M27х1,5.

Брой на контакти 2 или 3 плюс заземяващ контакт
Разстояние между контактите 18 мм
Присъединяване към устройството Чрез винтова връзка с резба M27х1,5
Клас на защита IP 65 (с включен конектор)
Номинално напрежение (тип свързване със заземяващ контакт) 250 В (при запояване)
300 В (при свръзване с винт)
Максимално сечение на проводник 1.0 мм2
Комплект База+винт+плоско уплътнение