Съединителни кутии

Съединителни кутии

На базата на съединителите, фирма Конеторе ООД произвежда кабелни сглобявания в една кутия. Когато е целесъобразно използването на няколко конектори, има различни опции за монтаж, обединени от един единствен кабел. Сигналите от всички съединители насочват към общ интерфейсен мулти-пинов конектор, който се свърза с управляващо устройство. Такова решение съществено ускорява процеса на сглобяване на системата и улеснява избягване от грешки при монтажа, свързани с погрешно свързване. Съединителни кутии могат да бъдат снабдени със светодиоди и схеми за защита, или без тях. На всеки конектор се показва негова електрическата схема. В качество на интерфейсния конектор, могат да се използват прави или ъглови версии на кръгли съединители M8 и M12.

Тип на сензора: PNP
РNP- датчик на Хол със светодиод.
Кабели: XPH за 4-6 извода, XRN за 8 извода
Съединителна кутия, 4 – 6 – 8 извода, 3 полюси, съединител M8
Светодиод: захранване – зелен; индикатор на функция – жълт
Номинално напрежение (максимално) – 24 V AC/DC
За прави и ъглови конектори М8

Тип на сензора: PNP
РNP- датчик на Хол със светодиод.
Кабели: XPH за 4-6 извода, XRN за 8 извода
Миниатюрна съединителна кутия, 4 – 6 – 8 извода, 4 полюси, съединител M12
Светодиод: захранване – зелен; индикатор на функция – жълт
Номинално напрежение (максимално) – 30 V DC
За прави и ъглови конектори М12