Конектори

Конектори

Конектори EN 175301 – 803 (по-рано DIN 43650)

Ние предлагаме пълна гама електрически конектори EN 175301-803 (бивш DIN 43650), с форми A, B и C (Industrial Standard) с входящ кабел, предназначени за хидравлична и пневматична апаратура, сензори и друго нисковолтно индустриално оборудване и техника.

Тези конектори обикновено се използват за захранване на електрически бобини клапани, електромагнитни клапани, и т.н. Могат да се използват за захранване на двигатели за ниско напрежение, сензори за налягане, поток или ниво и др ..

По поръчка на клиента, нашите конектори могат да бъдат оборудвани с различни схеми за контрол, които осигуряват допълнителни функции, като например LED дисплей, защита от пренапрежение във верига и др.

Тези конектори са с клас на защита IP 65 (сертифицирани в съответствие с IEC 60529), който осигурява надеждна работа в условия на падащи струи от газ или течност и повишена запрашеност, при условие, че са правилно инсталирани с уплътнения и винтове, включени в комплекта.

Конектори Din 43650 A1 – A2

Корпус Черен и сив: PA + 30% FV
Прозрачен: PA
Уплътнение Термоеластопласт
Материал на контакти CuZn (Ag)
Номинално напрежение (максимално) 250V AC / 300V DC
Максимален ток 16 A
Работен ток 10 A
Разстояние 18 мм
Максимално сечение на проводник 1,5 мм²
Размер на кабелен вход PG 9: 6 – 8 мм
PG 11: 8 – 10 мм.
Клас на защита IP 65 DIN 40 050
Клас на изолация C – VDE 0110
Работна температура от -40°C до +125°C

Конектори Din 43650 B1 – B Ind

Корпус Черен и сив: PA + 30% FV
Прозрачен:   PA
Уплътнение Термоеластопласт
Материал за контакти Cu Zn (Ag)
Номинално напрежение (максимално) 250V AC / 300V DC
Максимален ток 16 A
Работен ток 10 A
Разстояние код 2: 11 мм / код 5: 10 мм
Максимално сечение на проводник 1,5 мм²
Размер на кабелен вход PG 9: 6 – 8 мм
Клас на защита IP 65 DIN 40 050
Клас на изолация C – VDE 0110
Работна температура -40°C / +125°C

Конектори Din 43650 C1 – Micro

Корпус Черен и сив: PA + 30% FV
Прозрачен: PA
Уплътнение Термоеластопласт
Материал на контакти Cu Zn (Ag)
Номинално напрежение (максимално) код 6: 250 V AC / 300 V DC
Номинално напрежение (максимално) код 2: 110V AC / 130 V DC
Максимален ток 10 A
Работен ток 6 A
Разстояние код 6: 8 мм / код 2: 9,4 мм
Максимално сечение на проводник 0,75 мм²
Размер на кабелен вход PG 7: 4 – 6 мм
Клас на защита IP 65 DIN 40 050
Клас на изолация C – VDE 011
Работна температура -40°C / +125°C

Компактни конектори

Корпус Черен и сив: PA + 30% VF
Материал на контакти Cu Zn (Ag)
Номинално напрежение (максимално) 250V AC / 300V DC
Максимален ток 16 A
Работен ток 10 A
Разстояние 10 – 11 – 18 мм
Максимално сечение на проводник 1,5 мм²
Клас на изолация C – VDE 0110
Работна температура -40°C / +125°C